கள்ளம் மனம் விள்ளும் வகை

பாசுர எண்: 0
பெரிய திருமொழி : 9

கள்ளம் மனம் விள்ளும் வகை கருதிக் கழல் தொழுவீர் !
வெள்ளம் முதுபரவைத் திரை விரியக் கரை எங்கும்
தெள்ளும் மணி திகழும் சிறுபுலியூர்ச் சல சயனத்து
உள்ளும் எனது உள்ளத்துள்ளும் உறைவாரை உள்ளீரே !
(பெரிய திருமொழி 7-9-1)

[பொருள்]

கள்ளத்தனம் செய்யும் மனம், தூய்மை அடையும் வழியினை எண்ணுபவர்களே ! நீங்கள் சிறுபுலியூர் திவ்ய தேசத்தில் உறையும் "சலசயனப் பெருமான்" திருவடிகளைத் தொழுவீர்களாக. [ அவன் அருள்மாகடல். எனவே நம் மனதை நிச்சயம் தூய்மை செய்திடுவான்.]

தொன்று தொட்டு விளங்கும் சிறுபுலியூர் திவ்ய தேசமானது,  பரந்த நீர் நிலையினை உடையது. அந்த நீர் நிலையின் அலைகளின் வெள்ளம், கரையில் பற்பல மணிகளை கொண்டு வந்து தள்ளுகிறது. இப்படிப்பட்ட பெருமை உடைய சிறுபுலியூர் திவ்ய தேசத்தில் பள்ளிக் கொண்டுள்ள பெருமான் எனது உள்ளத்தின் உள்ளேயும் உறைகின்றான். நீங்களும் அவனை தியானம் செய்து மகிழ்வீர்.

(சொற்பொருள்)

விள்ளுதல் - தெளிவாகுதல்
தெள்ளும் - வளமையில் நிரம்பியிருக்கும்; கொழிக்கும்
கழல் - பாதம்; திருவடி
முதுபரவை - பழமையான பரவை
பரவை - பரந்த நீர்நிலை
திரை - அலை

Get in touch

தொடர்பு கொள்ள

STD PATHASALA TRUST,
170, SANNIDHI STREET,
SADAGOPAN NAGAR,
JALLADAMPET,
CHENNAI - 600100

திவ்ய பிரபந்த பாடசாலையைத் தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய முகவரி:
ஸ்ரீ சடகோபன் திருநாராயண ஸ்வாமி திவ்ய பிரபந்த பாடசாலை,
1/170, சந்நிதி தெரு, சடகோபன் நகர்,
ஜல்லடம்பேட்டை,
சென்னை – 600 100

Email: pathasala.services@gmail.com
Ph: +91 44 22462436, 22460008
Mobile: +91 99529 60527, +91 9940672520

கோயிலுக்கு வரும் வழி:
பள்ளிக்கரணை வரும் பேருந்துகளை அறிய இங்கே பார்க்கவும்.
பேருந்தில் வருவோர் இறங்க வேண்டிய நிறுத்தம் – “பள்ளிக்கரணை ஆயில் மில்” (Pallikaranai Oil Mill).
“பள்ளிக்கரணை ஆயில் மில்” பேருந்து நிலையத்தில் இருந்து பாடசாலைக்கு வரும் வழி கீழே உள்ளது.
“பள்ளிக்கரணை ஆயில் மில்” நிறுத்தத்தை அடைய விரிவான வழி விளக்கத்திற்கு கூகுள் வரைப்படம் இங்கே.