குன்றனைய குற்றம் செயினும் குணங்கொள்ளும்

அருளியவர்: பொய்கையாழ்வார்
திவ்ய தேசம்: பொது

பாசுர எண்: 3224
முதல் திருவந்தாதி

குன்றனைய குற்றம் செயினும் குணங்கொள்ளும்
இன்று முதலாக என்னெஞ்சே - என்றும்
புறனுரையே ஆயினும் பொன்னாழிக் கையான்
திறனுரையே சிந்தித்து இரு.
(முதல் திருவந்தாதி - 41)

[பொருள்]

என்னுடைய நெஞ்சமே ! திருமால், தம்மை சரணம் என்று அடைந்தவர்கள் குன்றம் அளவு பெரிய குற்றங்கள் செய்திருந்தாலும், அதனை எல்லாம் கருத்தில் கொள்ளாது, அவர்கள் செய்த நல்ல காரியங்களை மட்டுமே கருத்தில் கொள்வான். ஆதலால், உள்ளம் அன்பு கலந்து சொல்ல முடியாவிடினும், வெறும் புற அளவில் வாய் வார்த்தையாக பேசிடினும், இன்று முதல், பொன் ஒளி வீசும் சுதர்சன சக்கரத்தைக் கையில் ஏந்திய திருமால் பெருமைகளையே பேசுவாயாக. என்றும் அவன் பெருமைகளையே, அவன் அடியார்களுக்கு அருள் செய்த லீலைகளையே சிந்தித்து இருப்பாயாக.

(சொற்பொருள்)

ஆழி - சுதர்சன சக்கரம்
புறனுரை - உள்ளத்திலிருந்து வராமல் வெறும் உதட்டளவில் பேசும் பேச்சு
திறனுரை - (பொன்னாழிக் கையான்) திறமைகளைப் பற்றிய பேச்சு

Get in touch

தொடர்பு கொள்ள

STD PATHASALA TRUST,
170, SANNIDHI STREET,
SADAGOPAN NAGAR,
JALLADAMPET,
CHENNAI - 600100

திவ்ய பிரபந்த பாடசாலையைத் தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய முகவரி:
ஸ்ரீ சடகோபன் திருநாராயண ஸ்வாமி திவ்ய பிரபந்த பாடசாலை,
1/170, சந்நிதி தெரு, சடகோபன் நகர்,
ஜல்லடம்பேட்டை,
சென்னை – 600 100

Email: pathasala.services@gmail.com
Ph: +91 44 22462436, 22460008
Mobile: +91 99529 60527, +91 9940672520

கோயிலுக்கு வரும் வழி:
பள்ளிக்கரணை வரும் பேருந்துகளை அறிய இங்கே பார்க்கவும்.
பேருந்தில் வருவோர் இறங்க வேண்டிய நிறுத்தம் – “பள்ளிக்கரணை ஆயில் மில்” (Pallikaranai Oil Mill).
“பள்ளிக்கரணை ஆயில் மில்” பேருந்து நிலையத்தில் இருந்து பாடசாலைக்கு வரும் வழி கீழே உள்ளது.
“பள்ளிக்கரணை ஆயில் மில்” நிறுத்தத்தை அடைய விரிவான வழி விளக்கத்திற்கு கூகுள் வரைப்படம் இங்கே.